Στόχος του Έργου

Κύριος στόχος του ENCREMENCO είναι να προωθήσει την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Δήμους και Περιφέρειες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) και την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας σε τοπικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα θα ενισχύσει την τεχνογνωσία του προσωπικού των τοπικών αρχών σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες και θα υποδείξει καλές πρακτικές υπάρχοντων Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ENCREMENCO θα υλοποιηθούν:

null
null

9 Εκστρατείες Ενημέρωσης

για το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων που θα καλύψουν όλη την επικράτεια

null
null

4 Επισκέψεις Εργασίας

σε λειτουργούσες ενεργειακές κοινότητες στη Γερμανία

null
null

1 Πλατφόρμα Διασύνδεσης

συνεργασίας και ενημέρωσης

null
null

1 Πρακτικός Οδηγός

 για την ίδρυση και λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων

9 Εκστρατείες Ενημέρωσης για το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων που θα καλύψουν όλη την επικράτεια.

4 Επισκέψεις Εργασίας σε λειτουργούσες ενεργειακές κοινότητες στη Γερμανία.

1 Πλατφόρμα Διασύνδεσης συνεργασίας και ενημέρωσης.

1 Πρακτικό Οδηγό για την ίδρυση και λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων.

Το ENCREMENCO απευθύνεται σε

Τοπικές Αρχές

Εργαζόμενους και Στελέχη σε ΟΤΑ (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος)

Πολίτες/Ευρύ Κοινό

Στοχεύει στην προώθηση του Νόμου 4513/2018 για τις ενεργειακές κοινότητες, στην προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δήμους, καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Οι υφιστάμενοι στόχοι καθίστανται δυνατοί:

Αυξάνοντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των τοπικών αρχών

Μαθαίνοντας από την ανταλλαγή εμπειριών μέσα από καλές πρακτικές και συνέργειες

Αναπτύσσοντας εξειδικευμένο πληροφοριακό υλικό

Τα τελευταία νέα μας