ΚΑΠΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας

DGRV

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιρισμών

Χρηματοδότηση: European Climate Initiative (“EUKI”) 2018

funding_partners