Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Μάϊος 2022 Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των δράσεων του έργου ENCREMENCO καθώς και της υποστήριξης του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ), έχει καταρτίσει και επικαιροποιεί μηνιαίως κατάλογο των Ενεργειακών Κοινοτήτων οι οποίες έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4513/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη).

Περισσότερα